Ưu điểm của Nội soi phế quản trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường hô hấp
Nội soi phế quản (nội soi phế quản bằng ống mềm) là một thủ thuật giúp bác sĩ quan sát đường hô hấp bằng một ống soi mềm để chẩn đoán các bệnh lý về phổi. Biện pháp này cho phép bác sĩ lấy các mẫu mô, tế bào hoặc dịch của phổi.