Thông tin liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
0211.3861206
1800969626
bvdktinh@vinhphuc.gov.vn
https://www.facebook.com/dakhoavinhphuc
http://DaKhoaVinhPhuc.vn; http://DaKhoaVinhPhuc.com
Bs.CKII Lê Văn Tịnh - Giám đốc bệnh viện
Lạc Ý - Đường Lam Sơn - Đồng Tâm - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Văn bản mới
Văn bản mới