Phẫu thuật thành công lấy u não cho người bệnh bằng hệ thống định vị (Navigation) kết hợp với siêu âm
Nối dài những thành công: ngày 28/9/2022 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phẫu thuật thành công lấy u não cho người bệnh bằng hệ thống định vị (Navigation) kết hợp với siêu âm