Bệnh đau mắt đỏ: Điều trị và phòng bệnh
Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính thường khỏi sau 1 đến 2 tuần nếu không có biến chứng, tuy nhiên bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động.