Hướng dẫn phân loại và cách ly người tiếp xúc với người nhiễm COVID-19
Để thuận tiện trong công tác phân loại và cách ly người tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virusCOVID-19 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng sơ đồ “Hướng dẫn phân loại và cách ly người tiếp xúc với người nhiễm COVID-19”như sau: