Dị dạng động mạch thận điều trị bằng can thiệp mạch
Dị dạng động mạch thận như Phình Động mạch thận, thông động tĩnh mạch thận, (đặc biệt là vỡ phình động mạch thận 2 bên) là bệnh hiếm gặp. Trước đây, để điều trị căn bệnh này, người bệnh sẽ phải phẫu thuật cắt một phần hoặc toàn bộ thận để loại bỏ hoàn toàn búi dị dạng.