228 học sinh trường tiểu học Tam Hồng giảm thị lực liên quan đến tật khúc xạ
Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khám mắt nhân đạo cho 822 học sinh trường Tiểu học Tam Hồng 1. Qua đó, phát hiện ra 228 trường hợp giảm thị lực liên quan đến tật khúc xạ.