Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại Bệnh viện
Nhằm tăng cường công tác quản lý và đánh giá thực trạng chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm khi cung cấp các dịch vụ ăn uống tại khoa Dinh dưỡng Bệnh viện theo các quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản dưới Luật hiện hành, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm.