Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa: Khỏe để phục vụ nhân dân
Từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tiêm phòng cúm mùa cho toàn thể cán bộ thầy thuốc và nhân viên y tế của bệnh viện.