Phó Chủ tịch tỉnh Vũ Chí Giang thăm và làm việc với Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc