Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng cho công tác khám chữa bệnh khi thông tuyến Tỉnh BHYT
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước”. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã có những hoạt động cụ thể sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân cũng như thực hiện chính sách mới của BHYT.