Khai trương 03 phòng khám vệ tinh tại các TTYT huyện
Từ ngày 24-30/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức các chuyến khảo sát đánh giá nhu cầu chuyển giao kỹ thuật của tuyến dưới và phối hợp với các TTYT tuyến huyện tổ chức lễ ký kết, khai trương 03 phòng khám vệ tinh các chuyên ngành ngoại khoa, mắt, tim mạch.