Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ngày 15/02/2023, Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, đây cũng là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở của Ngành Y tế tỉnh.