Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thông báo: Các hoạt động trở lại bình thường từ ngày 13 tháng 6 năm 2022
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thông báo: Các hoạt động trở lại bình thường từ ngày 13 tháng 6 năm 2022