Hội nghị Khoa học kỹ thuật các Bệnh viện vùng duyên hải Bắc bộ mở rộng lần thứ V, năm 2023
Trong 2 ngày 24-25/11 đã diễn ra Hội nghị Khoa học kỹ thuật các Bệnh viện vùng duyên hải Bắc bộ mở rộng lần thứ V năm 2023 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức. Đây là chương trình khoa học diễn ra thường niên nhằm tạo điều kiện để nhân viên y tế giữa các Bệnh viện trong khu vực được gặp gỡ, trao đổi về kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chia sẻ về các kỹ thuật mới. Qua đó, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.