Trả Vòng ngọc trị giá 7 triệu đồng cho người bệnh
Kỹ thuật viên Nguyên Mạnh Cường - Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã nhặt được và trả lại chiếc vòng ngọc bọc vàng trị giá 7 triệu đồng cho người bệnh.