LỊCH TRỰC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ CỨU NẠN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC Từ ngày 06/6/2022- 12/6/2022