Tiêm vắc xin phòng cúm mùa cho cán bộ, nhân viên y tế
Ngày 07/12/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cúm mùa cho cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện và văn phòng sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.