Khi nào cần khám nội tiết?
Tuyến nội tiết giữ một vai trò rất quan trọng đối với cơ thể nên những bất thường tại đây đều có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vậy những trường hợp nào cần đi khám nội tiết?