Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Lễ gặp mặt và tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm 2016
Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ gặp mặt và tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm 2016. Tham dự Lễ tuyên dương có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện cùng các cháu học sinh giỏi là con cán bộ viên chức Bệnh viện.