Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội làm việc với Sở Y tế Vĩnh Phúc và các đơn vị y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 12/9, đoàn công tác Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội có buổi làm việc với Sở Y tế Vĩnh Phúc và các đơn vị y tế tỉnh Vĩnh Phúc nhằm khảo sát thực trạng, điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của các đơn vị y tế tỉnh Vĩnh Phúc.