Ký kết thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí cho khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt tại Bệnh viện
Sáng ngày 10-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí cho khách hàng của bảo hiểm Bảo Việt tại Bệnh viện.