Hội chứng HELLP nguy hiểm như thế nào?
Hội chứng HELLP là tình trạng đặc biệt nguy hiểm xảy ra ở 0,5 - 0,9% tổng số thai phụ, là hội chứng ít gặp nhưng tỉ lệ tử vong cao (25%), phổ biến nhất là sau tuần 20 khi mang bầu. Triệu chứng của HELLP thường khá mơ hồ, rộng và rất khó để nhận biết, chẩn đoán sớm.