Thông báo Điều chỉnh tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào các ngày nghỉ Lễ và thứ Bảy, Chủ nhật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024
Thông báo Điều chỉnh tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào các ngày nghỉ Lễ và thứ Bảy, Chủ nhật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024