Tổ chức thành công Hội nghị toàn ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc và “Triển lãm thành tựu nổi bật chăm sóc sức khỏe nhân dân lần thứ nhất năm 2023”
Chiều ngày 29-12, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU; Tổng kết công tác y tế năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của toàn ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc tại Bệnh viện Sản - Nhi. Cũng trong Hội nghị đã diễn ra chương trình “Triển lãm thành tựu nổi bật chăm sóc sức khỏe nhân dân lần thứ nhất năm 2023”.