Nong và đặt stent động mạch thận cho người bệnh bị hẹp động mạch thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 08.12.2022 Khoa Can thiệp Tim - Mạch máu (trực thuộc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc) đã thực hiện thành công ca can thiệp nong và đặt stent động mạch thận cho người bệnh hẹp động mạch thận bên trái.