Tập huấn an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế
Trong 2 ngày 12-13/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình tập huấn an toàn bức xạ cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường bức xạ và phụ trách an toàn bức xạ tại Bệnh viện.