Công bố điểm thi Lý thuyết " Hội thi Điều dưỡng - Nữ hộ sinh - Kỹ thuật viên giỏi, thanh lịch Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016.