Thư cảm ơn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc rất xúc động khi nhận được những món quà vô cùng thiết yếu và cần kíp đối với cán bộ nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh cũng như khách đến thăm của Bệnh viện trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay.