Họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện là hoạt động được tổ chức thường kỳ hàng tháng với mục đích là nơi người bệnh và người nhà người bệnh được đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng về tất cả các vấn đề trong quá trình khám và điều trị tại Bệnh viện. Đây cũng là cơ hội để vận động người bệnh, người nhà người bệnh có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy, quy định, quyền lợi và nghĩa vụ của mình.