Lễ ký cam kết thực hiện nhiệm vụ Bệnh viện dã chiến
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chiều ngày 11/3/2020, 196 cán bộ thầy thuốc Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc đã tự nguyện ký cam kết thực hiện nhiệm vụ với lãnh đạo Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.