Đeo khẩu trang và thải bỏ khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế, góp phần phòng chống lây nhiễm Covid-19.
Khẩu trang là một công cụ y tế công cộng quan trọng nhằm giảm thiểu lây nhiễm Covid - 19 và điều quan trọng cần ghi nhớ là bất kỳ khẩu trang nào còn tốt hơn là không dùng khẩu trang nào.