Khối thi đua các Bệnh viện tuyến tỉnh tổ chức Hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2018
Chiều 21/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua các Bệnh viện tuyến tỉnh.