Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật y học các Bệnh viện miền duyên hải Bắc bộ lần thứ 5
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các Bệnh viện trong liên minh, trao Cup đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật y học các Bệnh viện miền Duyên hải Bắc bộ lần thứ 5.