Hội nghị ký giao ước thi đua giữa các Bệnh viện tuyến tỉnh năm 2024
Ngày 24/4/2024, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra hội nghị ký giao ước thi đua giữa các Bệnh viện tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc năm 2024.