Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện
Ngày 22-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công ty TNHH An toàn lao động ABS tổ chức khóa tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho các cán bộ, nhân viên y tế và người lao động đang làm việc tại Bệnh viện. Khóa tập huấn nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động.