Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc khám sàng lọc, tư vấn về tật khúc xạ và cấp thuốc miễn phí cho 658 học sinh tiểu học xã Ngọc Mỹ
Ngày 2/12/2019, Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đoàn thanh niên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phẩn thương mại Hoàng Phan để khám, tư vấn, cấp thuốc và cắt kính thuốc miễn phí về tật khúc xạ học đường cho 658 học sinh của 02 điểm trường: điểm trường Tiểu học Ngọc Mỹ A và điểm trường Tiểu học Ngọc Mỹ B (xã Ngọc Mỹ - huyện Lập Thạch).