Chương trình từ thiện "Mang âm nhạc đến bệnh viện" đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Chương trình từ thiện "Mang âm nhạc đến bệnh viện" (chiều 29/10/2015) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã quyên góp được 25.270.000 đồng ủng hộ cho 8 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.