Đẩy mạnh hoạt động Dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện
Dinh dưỡng lâm sàng là một trong những yếu tố tiên quyết để bảo đảm sức khỏe cho người bệnh trong quá trình điều trị thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp. Do vậy, nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động Dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện được chú trọng phát triển trong thời gian này.