Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid 19 với quy mô lớn lần đầu tiên ngoài cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Thực hiện lời phát động của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính khi xác định việc tiêm chủng vaccine covid- 19 không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước. Ngành y tế nói chung và Ngành Y tế Vĩnh Phúc nói riêng đang nỗ lực hết mình, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid -19. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc được giao nhiệm vụ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid - 19 với quy mô lớn lần đầu tiên ngoài cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cho khoảng 7200 trường hợp theo phân bổ của Sở Y tế Vĩnh Phúc.