Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khảo sát, đánh giá công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 10/5/2022, đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do PGS.TS Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến khảo sát, đánh giá công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.