Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc: Thông báo Lịch tổ chức Kiểm tra sát hạch xét tuyển Bác sỹ, Dược sỹ năm 2015