Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai những Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 14/01/2019, tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Tới tham dự,và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lê Hồng Trung – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện, cùng 241 các đồng chí là đảng viên của Đảng bộ Bệnh viện ĐK tỉnh.