[Infographic] - Toàn bộ thông tin cần biết về các loại vaccine COVID-19 Việt Nam đang tiêm
Tài liệu được xây dựng theo các Sổ tay Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vaccine COVID-19 của Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia.