Tâm thư cảm ơn bác sĩ Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc của người dân
Những lá thư tay cảm ơn cán bộ thầy thuốc Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc của người bệnh đến đúng dịp năm mới là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, động lực giúp cán bộ nhân viên Bệnh viện vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.