Tổng quan về tật khúc xạ mắt
Một trong các vấn đề về mắt thường gặp nhất là Tật khúc xạ, bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, gây những ảnh hưởng tới tầm nhìn khiến cho người mắc bệnh bị nhìn mờ, hạn chế khả năng nhìn.