Tập huấn triển khai hoạt động dinh dưỡng lâm sàng năm 2024
Với mục đích tăng cường dinh dưỡng lâm sàng, đảm bảo an toàn thực phẩm, tiếp nhận và tổ chức thực hiện chế độ dinh dưỡng cho người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị. Ngày 06/05, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lớp tập huấn triển khai hoạt động dinh dưỡng lâm sàng năm 2024.