Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc ra mắt phòng Công tác xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh
Ngày 17/11/2021, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Vĩnh Phúc công bố Quyết định thành lập Phòng Công tác xã hội trên cơ sở Tổ công tác xã hội, đồng thời bổ nhiệm nhân sự Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng CTXH, với sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Văn Cường – PTP TCCB Sở Y tế Vĩnh Phúc, Bs CKII Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng các khoa, phòng Trung tâm Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc.