Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Khối thi đua các Bệnh viện tuyến tỉnh
Chiều 9/1/2019, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra hội nghị Báo cáo tổng kết Công tác thi đua năm 2018 của Khối thi đua các Bệnh viện tuyến tỉnh.