Sở y tế Vĩnh Phúc ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”
Chiều ngày 26/8/2015, Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức ký cam kết với UBND tỉnh về thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viện BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình; cùng lãnh đạo các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.